Spotkajmy się

NA KONFERENCJI

18 czerwca 2019 r.

Centrum Giełdowe SA, ul. Książęca 4, Warszawa

ZAREJESTRUJ SIĘ »

Samodzielność Energetyczna Gmin

Dla kogo konferencja?

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była przez nią konsultowana.Z konferencji dowiesz się:

Jak zarządzać energią - studium przypadku

Jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym)

Jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych (frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)

Jak wykorzystać i zmodernizować aktualne

źródła energii

Jak wyglądają inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy

Jak OZE może być jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

PROGRAM KONFERENCJI*

SESJA 1

9:30

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00

Otwarcie konferencji

10:05

Samodzielność energetyczna gmin w dobie wahań cen, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz oczekiwań dotyczących niskoemisyjnej produkcji

Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu,

Ministerstwo Energii

10:20

Program Ciepło Powiatowe - wsparcie modernizacji lokalnych ciepłowni

Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

10:35

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura,

Związek Miast Polskich

Wzrastające znaczenie energetyki w rozwoju miast

10:50

Polityka Energetyczna Polski PEP2040

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii

11:05

Persepektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP

11:20

Runda pytań


11:35

Przerwa kawowa

SESJA 2

11:50

Zarządzanie energią w spółce komunalnej

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Jak ograniczać koszty energii w gminie

12.05

Antonina Kaniszewska, Kierownik ds. Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

12:20

ENERGIA4 - monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych

Leszek Choryłek, Pracownia Informatyki NUMERON

OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej miast

12:35

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

12:50

Kogeneracja drogą do efektywnej współpracy energetycznej z gmin

Studium przypadku

Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego w energetyce gminnej

13:05

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

13:20

Elektrociepłownia wielopaliwowa – rozwiązanie modernizacyjne dla lokalnej ciepłowni

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE & Balkans, Sumitomo

Runda pytań

13:35

13:50

Przerwa obiadowa

SESJA 3

14:20

Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych w energetyce samorządowej

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Kierownik Zakładu, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

14.35

Rola klastrów energii i grup zakupowych w ograniczaniu wzrostu cen energii i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gmin

Arnold Rabiega, Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

14:50

Energia z odpadów a modernizacja lokalnych elektrociepłowni

Studium przypadku

Wykorzystanie biogazu ze ścieków do uzyskania samodzielności energetycznej, kogeneracja, energia elektryczna i ciepło w nowoczesnej gminie

15.05

Beata Jędrzejewska-Kozłowska, Dyrektor Biura Zarządzania Energią, Urząd Miasta Lublin

15:20

Zarządzenie oświetleniem ulicznym i oszczędzanie energii w ramach działań „smart city”

Studium przypadku

Studium przypadku

15:35

Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny, Neo Energy

15:50

Runda pytań

*program i prelegenci w trakcie uzgadniania

16:00

Zakończenie konferencji i rozmowy kuluarowe

Organizator

Partner strategiczny

Patronat medialny

Partnerzy

Cena regularna

Cena dla członków ZMP i ZGW RP

KONTAKT:

Organizacja: Dominik Szymański, T.: 539 549 451, d.szymanski@abrys.pl

Reklama i promocja: Anna Piechowiak, T. +48 784 001 820, a.piechowiak@abrys.pl

www.abrys.pl

Wydawca Przeglądu Komunalnego:

Dołącz do nas: